ทำความรู้จัก มาตรฐาน มอก. ปลั๊กพ่วง

คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
อ่านเพิ่มเติม

Student Exchange Program with University of Burgundy, France

ความร่วมระหว่าง มจพ. และ University of Burgundy ประเทศฝรั่งเศสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยทั้งสอง จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอีกฝ่าย นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ guidelines Mars 2019Download English Courses 2019-2020Download ...
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดตราประจำมหาวิทยาลัย และ ตรา 60 ปี มจพ.

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ : สัญลักษณ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

การขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (hosting)

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ดังนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การใช้งานอักขราวิสุทธิ์

ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
อ่านเพิ่มเติม