หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยแทรกรายวิชาที่ต้องพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่องกันทุกชั้นปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

มุ่งเน้นในเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลงานวิจัยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคมอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มและคำร้อง

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการเขียนคำร้องต่างๆได้ที่นี่ และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

E-camp by ECE@KMUTNB

เป็น่ความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Google Classroom

สำหรับนักศึกษาของภาควิชาฯ ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ รหัสของชั้นเรียน enqhdk1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ

แหล่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาและฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ข้อมูลมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์