0
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562 ได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านงานวิจัย และด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาแล็ปด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังระหว่างบริษัท Infineon กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (KMUTNB)

ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ท่านอาจารย์ รศ.ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว Udomkiat Nontakaew) และท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร และท่านหัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และท่านอาจารย์ผู้ใหญ่อีกหลายๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังความร่วมมือในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณพี่นที Nathee Limpisvasti ที่คอยช่วยประสานงานเพื่อให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริง ขอขอบพระคุณ Mr.Jatin, Mr.Vincent, Mr.K.H.Lee และที่สำคัญขอขอบพระคุณ Mr.Vivek Mahajan (Vice president) จากทางบริษัท Infineon เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาส และสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานวิจัยและการศึกษาไทย

#ขอบคุณมากครับ🙏😊
0
Prof. Dr. Tan Siew Chong มาเยี่ยมเยือนที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม และที่สำคัญมานำเสนอทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่ The University of Hong Kong

ขอบคุณท่านรองหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ในภาควิชาฯ Kraisorn Chaisaowong และอาจารย์ท่านอื่นๆ ในภาควิชาฯ Pennapa Pairodamonchai Witthawas Pongyart พี่ Art Saksit พี่ประเสริฐ อาจารย์ธีรธรรม อาจารย์เอกรัฐ ด้วยครับ

Thank you very much. 😊🙏
0
เยี่ยมชมออฟฟิศ​ WorldQuant​ และเรียนรู้ระบบ​ WebSim
0
กีฬา​ 3 พระจอม
0
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
บริษัท ทรานสตรอน(ไทยแลนด์) จำกัด ให้การสนับสนุนโดยการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านระบบควบคุมและการทำงานของระบบยานยนต์ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนางานระบบดังกล่าวได้ที่ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม

 

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยแทรกรายวิชาที่ต้องพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่องกันทุกชั้นปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

มุ่งเน้นในเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลงานวิจัยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคมอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มและคำร้อง

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการเขียนคำร้องต่างๆได้ที่นี่ และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

E-camp by ECE@KMUTNB

เป็น่ความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Google Classroom

สำหรับนักศึกษาของภาควิชาฯ ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทุนการศึกษา และการฝึกงาน รหัสของชั้นเรียน enqhdk1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ

แหล่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาและฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ข้อมูลมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม